وزن پروفیل مربع

نحوه محاسبه قوطی پروفیل

این دسته از محصولات در ساختمان ها، اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز حاصل از ناودانی، تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس )های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت، استحکام و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند.

لازم به ذکر است که تمامی الزامات استانداردهای DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 قطعا” در تولیدات فروشگاه اینترنتی آهنک برآورده می شود.

 

 

 

 

 

جدول وزن قوطی های مربع ۱ میل
ردیفضخامتسایز قوطیوزن
۱۱۲۰*۲۰۰/۶۲
۲۱۲۵*۲۵۰/۷۸
۳۱۳۰*۳۰۰/۹۶
۴۱۳۵*۳۵۱/۱۲
۵۱۴۰*۴۰۱/۲۵
۶۱/۲۵۲۰*۲۰۰/۷۵
۷۱/۲۵۲۵*۲۵۰/۹۸
۸۱/۲۵۳۰*۳۰۱/۱۹
۹۱/۲۵۳۵*۳۵۱/۳۹
۱۰۱/۲۵۴۰*۴۰۱/۵۵
۱۱۱/۵۲۰*۲۰۰/۹۱
۱۲۱/۵۲۵*۲۵۱/۱۷
۱۳۱/۵۳۰*۳۰۱/۴۲
۱۴۱/۵۳۵*۳۵۱/۶۴
۱۵۱/۵۴۰*۴۰۱/۸۶
۱۶۱/۵۴۵*۴۵۲/۱۲
۱۷۱/۵۵۰*۵۰۲/۳۳
۱۸۱/۵۶۰*۶۰۲/۸۲

 

جدول وزن قوطی های مربع ۲ میل
ردیفضخامتسایز قوطیوزن
۱۲۲۰*۲۰۱/۱۸
۲۲۲۵*۲۵۱/۵۳
۳۲۳۰*۳۰۱/۷۸
۴۲۳۵*۳۵۲/۱۶
۵۲۴۰*۴۰۲/۴۵
۶۲۴۵*۴۵۲/۸۱
۷۲۵۰*۵۰۳/۱۱
۸۲۶۰*۶۰۳/۷۴
۹۲۷۰*۷۰۴/۳۸
۱۰۲۸۰*۸۰۴/۹۷
۱۱۲۹۰*۹۰۵/۶۸
۱۲۲/۵۲۵*۲۵۱/۸۸
۱۳۲/۵۳۰*۳۰۲/۳۱
۱۴۲/۵۳۵*۳۵۲/۶۸
۱۵۲/۵۴۰*۴۰۳/۰۳
۱۶۲/۵۴۵*۴۵۳/۴۷
۱۷۲/۵۵۰*۵۰۳/۸۴
۱۸۲/۵۶۰*۶۰۴/۶۳
۱۹۲/۵۷۰*۷۰۵/۴۶
۲۰۲/۵۸۰*۸۰۶/۲۵
۲۱۲/۵۹۰*۹۰۶/۹۸
۲۲۲/۵۱۰۰*۱۰۰۷/۸۱
۲۳۲/۵۱۱۰*۱۱۰۸/۶۲
۲۴۲/۵۱۳۵*۱۳۵۱۰/۴۸
۲۵۲/۵۱۴۰*۱۴۰۱۱/۰۲

 

جدول وزن قوطی های مربع ۳ میل
ردیفضخامتسایز قوطیوزن
۱۳۳۰*۳۰۲/۷۳
۲۳۳۵*۳۵۳/۱۹
۳۳۴۰*۴۰۳/۶۰
۴۳۴۵*۴۵۴/۲۵
۵۳۵۰*۵۰۴/۶۲
۶۳۶۰*۶۰۵/۵۴
۷۳۷۰*۷۰۶/۵۱
۸۳۸۰*۸۰۷/۴۴
۹۳۹۰*۹۰۸/۳۸
۱۰۳۱۰۰*۱۰۰۹/۳۸
۱۱۳۱۱۰*۱۱۰۱۰/۳۶
۱۲۳۱۳۵*۱۳۵۱۲/۵۸
۱۳۳۱۴۰*۱۴۰۱۳/۱۹
۱۴۳/۵۴۵*۴۵۴/۷۸
۱۵۳/۵۵۰*۵۰۵/۳۳
۱۶۳/۵۶۰*۶۰۶/۴۲
۱۷۳/۵۷۰*۷۰۷/۵۶
۱۸۳/۵۸۰*۸۰۸/۶۸
۱۹۳/۵۹۰*۹۰۹/۷۶
۲۰۳/۵۱۰۰*۱۰۰۱۰/۹۵
۲۱۳/۵۱۱۰*۱۱۰۱۱/۹۵
۲۲۳/۵۱۳۵*۱۳۵۱۴/۶۹
۲۳۳/۵۱۴۰*۱۴۰۱۵/۲۹

 

جدول وزن قوطی های مربع
ردیفضخامتسایز قوطیوزن
۱۴۵۰*۵۰۶/۰۶
۲۴۶۰*۶۰۷/۳۲
۳۴۷۰*۷۰۸/۵۸
۴۴۸۰*۸۰۹/۸۹
۵۴۹۰*۹۰۱۱/۱۸
۶۴۱۰۰*۱۰۰۱۲/۴۲
۷۴۱۱۰*۱۱۰۱۳/۷۲
۸۴۱۳۵*۱۳۵۱۶/۷۴
۹۴۱۴۰*۱۴۰۱۷/۴۸
۱۰۴/۵۱۰۰*۱۰۰۱۳/۸۹
۱۱۴/۵۱۱۰*۱۱۰۱۵/۳۹
۱۲۴/۵۱۳۵*۱۳۵۱۸/۸۱
۱۳۴/۵۱۴۰*۱۴۰۱۹/۵۹
۱۴۵۱۰۰*۱۰۰۱۵/۴۲
۱۵۵۱۱۰*۱۱۰۱۶/۹۵
۱۶۵۱۳۵*۱۳۵۲۰/۷۹
۱۷۵۱۴۰*۱۴۰۲۱/۷۲
۱۸۶۱۰۰*۱۰۰۱۸/۵۱
۱۹۶۱۱۰*۱۱۰۲۰/۵۱
۲۰۶۱۳۵*۱۳۵۲۴/۸۴
۲۱۶۱۴۰*۱۴۰۲۵/۹۲