نبشی

نبشی ، پروفیلی است که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم می باشد. نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نبشیها از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب (در بسیاری موارد از حالت مرکب جهت پوشش ضعف نبشیها در حالت تکی استفاده می کنند) و منفرد در ساختمان ها به کار میرود .

نبشیها جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به تیر های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود . همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشیهای خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

نبشی در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی ال “L” نشان داده می شود و اگر بال مساوی باشد با درج سایز بال بعد از حرف L اندازه نبشیها نیز نشان داده می شود مثلا L200 یعنی نبشیهای بال مساوی با اندازه بال 200 میلیمتر و اگر بال نامساوی باشد سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم خواهند آمد به عنوان مثال L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن 200 میلیمتر و یک بال آن 100 میلیمتر می باشد.

فیلتر کردن
برند
وزن
pa_angle-with
سایز
طول
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/11
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز14*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد12*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/06 4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/06
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد115.65*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند57*80*8012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد271*120*12012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند135*120*1206 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند293*130*13012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  130*130
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند369*140*14012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  140*140
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند423*150*15012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  150*150
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند482*160*16012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  160*160
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی73*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی135*120*12012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان42.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند115.65*80*8012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان115.65*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان106*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان158*140*1406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  140*140
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  755 نبشی 2.5*30*30 سپهر7.5*30*306 متر
  تماس بگیرید
  4,820 تومان
  1398/03/25 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/25
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  764 نبشی 3*40*40 سپهر12*40*406 متر
  تماس بگیرید
  5,010 تومان
  1398/03/13 764 نبشی 3*40*40 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/13
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,010 تومان
  767 نبشی 4*40*40 سپهر14*40*406 متر
  تماس بگیرید
  4,820 تومان
  1398/03/25 767 نبشی 4*40*40 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/25
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  770 نبشی 4*50*50 سپهر18*50*506 متر
  تماس بگیرید
  5,000 تومان
  1398/03/13 770 نبشی 4*50*50 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/13
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,000 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم
  به روز رسانی : 1398/12/11
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب11*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب14*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4792 نبشی 4*60*60 شاهین بناب27*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/02/10 4792 نبشی 4*60*60 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1399/02/10
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد8*30*306 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد14*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد58*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4770 نبشی 10*100*100 فایکو90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4770 نبشی 10*100*100 فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4773 نبشی 10*100*100 فایکو بلند146*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4773 نبشی 10*100*100 فایکو بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4861 نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4861 نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4864 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4864 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4867 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4867 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4874 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب135*120*1206 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4874 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4871 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب بلند271*120*12012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4871 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5062 نبشی 10*100*100 فولاد المهدی90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5062 نبشی 10*100*100 فولاد المهدی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4877 نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب11*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4877 نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4883 نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب14*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4883 نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4892 نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب18.36*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4892 نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4880 نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب11*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4880 نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4886 نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4886 نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4895 نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب27*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4895 نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4889 نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4889 نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4898 نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4898 نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4901 نبشی 6*60*60 فولاد جاوید بناب32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4901 نبشی 6*60*60 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5008 نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد8*30*306 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5008 نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5011 نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5011 نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5014 نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5014 نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5017 نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5017 نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5020 نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5020 نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5023 نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5023 نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4916 نبشی 2.5*30*30 فولاد کبکان7*30*306 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4916 نبشی 2.5*30*30 فولاد کبکان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4919 نبشی 3*40*40 فولاد کبکان14*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4919 نبشی 3*40*40 فولاد کبکان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4922 نبشی 4*40*40 فولاد کبکان14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4922 نبشی 4*40*40 فولاد کبکان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4614 نبشی 2*20*20 فولاد کوهپایه4*20*206 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4614 نبشی 2*20*20 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4620 نبشی 2*25*25 فولاد کوهپایه5*25*256 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4620 نبشی 2*25*25 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  25*25
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4632 نبشی 2*40*40 فولاد کوهپایه7*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4632 نبشی 2*40*40 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4617 نبشی 3*20*20 فولاد کوهپایه6*20*206 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/06 4617 نبشی 3*20*20 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/06
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4623 نبشی 3*25*25 فولاد کوهپایه7*25*256 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4623 نبشی 3*25*25 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  25*25
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4626 نبشی 3*30*30 فولاد کوهپایه9*30*306 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/06 4626 نبشی 3*30*30 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/06
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4635 نبشی 3*40*40 فولاد کوهپایه12*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4635 نبشی 3*40*40 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4629 نبشی 4*30*30 فولاد کوهپایه12*30*306 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4629 نبشی 4*30*30 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4638 نبشی 4*40*40 فولاد کوهپایه16*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4638 نبشی 4*40*40 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4641 نبشی 4*50*50 فولاد کوهپایه21*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4641 نبشی 4*50*50 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4644 نبشی 5*50*50 فولاد کوهپایه26*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4644 نبشی 5*50*50 فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4647 نبشی 4*50*50 فولاد منظومه18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4647 نبشی 4*50*50 فولاد منظومه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4654 نبشی 5*60*60 فولاد منظومه27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4654 نبشی 5*60*60 فولاد منظومه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4657 نبشی 6*60*60 فولاد منظومه32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4657 نبشی 6*60*60 فولاد منظومه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4660 نبشی 6*80*80 فولاد منظومه45*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4660 نبشی 6*80*80 فولاد منظومه
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  2561 نبشی 3*30*30 ناب تبریز8*30*306 متر
  6,550 تومان
  5,550 تومان
  1398/10/11 2561 نبشی 3*30*30 ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/10/11
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : 6,550 تومان
  قیمت کارخانه : 5,550 تومان
  4545 نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز42.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4545 نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4551 نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز14.52*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4551 نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4563 نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز18.36*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4563 نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/05
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4548 نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4548 نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/05
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4554 نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4554 نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4566 نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز27*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4566 نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4576 نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز39*70*706 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4576 نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  70*70
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4557 نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4557 نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4569 نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4569 نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4579 نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز38.7*70*706 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4579 نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/12
  70*70
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4560 نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز22.82*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4560 نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/05
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید