نبشی

نبشی ، پروفیلی است که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم می باشد. نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نبشیها از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب (در بسیاری موارد از حالت مرکب جهت پوشش ضعف نبشیها در حالت تکی استفاده می کنند) و منفرد در ساختمان ها به کار میرود .

نبشیها جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به تیر های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود . همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشیهای خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحا نبشی لقمه گفته می شود.

نبشی در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی ال “L” نشان داده می شود و اگر بال مساوی باشد با درج سایز بال بعد از حرف L اندازه نبشیها نیز نشان داده می شود مثلا L200 یعنی نبشیهای بال مساوی با اندازه بال 200 میلیمتر و اگر بال نامساوی باشد سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم خواهند آمد به عنوان مثال L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن 200 میلیمتر و یک بال آن 100 میلیمتر می باشد.

فیلتر کردن
برند
وزن
pa_angle-with
سایز
طول
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش 27.42 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/11
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش 32.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز 14 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد 12 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد 14.52 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد 27.42 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/06 4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/06
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد 32.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد 115.65 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند 57 * 80*80 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند 180 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد 271 * 120*120 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند 135 * 120*120 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند 293 * 130*130 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
130*130
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند 369 * 140*140 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند 423 * 150*150 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
150*150
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند 482 * 160*160 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
160*160
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی 73 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند 180 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی 135 * 120*120 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/11
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان 42.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند 115.65 * 80*80 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند 180 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان 115.65 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان 106 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان 158 * 140*140 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
755 نبشی 2.5*30*30 سپهر 7.5 * 30*30 6 متر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
764 نبشی 3*40*40 سپهر 12 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
5,010 تومان
1398/03/13 764 نبشی 3*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
767 نبشی 4*40*40 سپهر 14 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 767 نبشی 4*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
770 نبشی 4*50*50 سپهر 18 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/13 770 نبشی 4*50*50 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم
به روز رسانی : 1398/12/11
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب 11 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب 14 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب 14.52 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب 27.42 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب 32.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 8 * 30*30 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد 14 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 14.52 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد 27.42 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد 32.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد 58 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4770 نبشی 10*100*100 فایکو 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4770 نبشی 10*100*100 فایکو
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4773 نبشی 10*100*100 فایکو بلند 146 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4773 نبشی 10*100*100 فایکو بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4861 نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4861 نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4864 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4864 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4867 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب بلند 180 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4867 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4874 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب 135 * 120*120 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4874 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4871 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب بلند 271 * 120*120 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4871 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5062 نبشی 10*100*100 فولاد المهدی 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5062 نبشی 10*100*100 فولاد المهدی
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4877 نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب 11 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4877 نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4883 نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب 14 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4883 نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4892 نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب 18.36 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4892 نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4880 نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب 11 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4880 نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید