تیرآهن و هاش

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز
تعداد در بسته
استاندارد
حالت
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  2757 تیرآهن 14 آریان فولاد15014*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 2757 تیرآهن 14 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/11/15
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  2760 تیرآهن 16 آریان فولاد19016*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 2760 تیرآهن 16 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/11/15
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  2764 تیرآهن 18 آریان فولاد22018*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 2764 تیرآهن 18 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/11/15
  18
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  2767 تیرآهن 20 آریان فولاد26520*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 2767 تیرآهن 20 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/11/15
  20
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  2770 تیرآهن 22 آریان فولاد32022*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 2770 تیرآهن 22 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/11/15
  22
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  2773 تیرآهن 24 آریان فولاد35524*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 2773 تیرآهن 24 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/11/15
  24
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  2776 تیرآهن 27 آریان فولاد43527*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 2776 تیرآهن 27 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/11/15
  27
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4442 تیرآهن 14 فولاد احرامیان15514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,000 تومان
  1398/12/06 4442 تیرآهن 14 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/06
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,000 تومان
  4445 تیرآهن 16 فولاد احرامیان19016*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,000 تومان
  1398/12/06 4445 تیرآهن 16 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/06
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,000 تومان
  4448 تیرآهن 18 فولاد احرامیان22518*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,000 تومان
  1398/12/06 4448 تیرآهن 18 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/06
  18
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,000 تومان
  4451 تیرآهن 20 فولاد احرامیان27020*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,000 تومان
  1398/12/06 4451 تیرآهن 20 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/06
  20
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,000 تومان
  4454 تیرآهن 22 فولاد احرامیان31522*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,000 تومان
  1398/12/06 4454 تیرآهن 22 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/06
  22
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,000 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان15514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان19016*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/05
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان22518*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/05
  18
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4470 تیرآهن 14 فابریک فولاد غرب15514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/02 4470 تیرآهن 14 فابریک فولاد غرب
  به روز رسانی : 1398/12/02
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4476 تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب19016*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/02 4476 تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب
  به روز رسانی : 1398/12/02
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1251244IPE12 متری
  830 تومان
  4,650 تومان
  1398/11/23 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  12
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 830 تومان
  قیمت کارخانه : 4,650 تومان
  236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1551436IPE12 متری
  1 تومان
  4,970 تومان
  1398/11/23 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : 4,970 تومان
  251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1901630IPE12 متری
  1 تومان
  4,620 تومان
  1398/11/23 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : 4,620 تومان
  239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان2251824IPE12 متری
  1 تومان
  4,530 تومان
  1398/11/23 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  18
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : 4,530 تومان
  248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2702018IPE12 متری
  1 تومان
  5,520 تومان
  1398/11/23 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  20
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : 5,520 تومان
  242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان3152216IPE12 متری
  1 تومان
  5,220 تومان
  1398/11/23 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  22
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : 5,220 تومان
  245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان3702414IPE12 متری
  2 تومان
  5,120 تومان
  1398/11/23 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  24
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 2 تومان
  قیمت کارخانه : 5,120 تومان
  254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان4352712IPE12 متری
  2 تومان
  4,920 تومان
  1398/11/23 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  27
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 2 تومان
  قیمت کارخانه : 4,920 تومان
  257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان5073010IPE12 متری
  3 تومان
  تماس بگیرید
  1398/11/23 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/11/23
  30
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 3 تومان
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4511 تیرآهن 14 شاهین بناب15514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4511 تیرآهن 14 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4514 تیرآهن 16 شاهین بناب19016*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4514 تیرآهن 16 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/05
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  566 تیرآهن 14 فایکو سبک13014*IPE12 متری
  940 تومان
  45 تومان
  1398/11/23 566 تیرآهن 14 فایکو سبک
  به روز رسانی : 1398/11/23
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 940 تومان
  قیمت کارخانه : 45 تومان
  571 تیرآهن 14 فایکو سنگین15014*IPE12 متری
  721 تومان
  6,666 تومان
  1398/11/15 571 تیرآهن 14 فایکو سنگین
  به روز رسانی : 1398/11/15
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 721 تومان
  قیمت کارخانه : 6,666 تومان
  577 تیرآهن 16 فایکو17016*IPE12 متری
  1 تومان
  66 تومان
  1398/11/23 577 تیرآهن 16 فایکو
  به روز رسانی : 1398/11/23
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : 66 تومان
  574 تیرآهن 18 فایکو20518*IPE12 متری
  1 تومان
  تماس بگیرید
  1398/11/23 574 تیرآهن 18 فایکو
  به روز رسانی : 1398/11/23
  18
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  580 تیرآهن 20 فایکو25020*IPE12 متری
  1 تومان
  تماس بگیرید
  1398/11/23 580 تیرآهن 20 فایکو
  به روز رسانی : 1398/11/23
  20
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  583 تیرآهن 22 فایکو30522*IPE12 متری
  1 تومان
  تماس بگیرید
  1398/11/23 583 تیرآهن 22 فایکو
  به روز رسانی : 1398/11/23
  22
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 1 تومان
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  586 تیرآهن 24 فایکو35524*IPE12 متری
  2 تومان
  تماس بگیرید
  1398/11/23 586 تیرآهن 24 فایکو
  به روز رسانی : 1398/11/23
  24
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : 2 تومان
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4504 تیرآهن 14 فولاد اشتهارد15514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4504 تیرآهن 14 فولاد اشتهارد
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4517 تیرآهن 14 ظفر بناب122 کیلویی14*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4517 تیرآهن 14 ظفر بناب
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4520 تیرآهن 14 ظفر بناب 135 کیلویی13514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4520 تیرآهن 14 ظفر بناب 135 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4532 تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر15514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4532 تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4432 تیرآهن 14 بلند ناب تبریز15514*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,400 تومان
  1398/12/06 4432 تیرآهن 14 بلند ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/06
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,400 تومان
  4436 تیرآهن 16 بلند ناب تبریز19016*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,400 تومان
  1398/12/06 4436 تیرآهن 16 بلند ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/06
  16
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,400 تومان
  4439 تیرآهن 18 بلند ناب تبریز22518*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  6,400 تومان
  1398/12/06 4439 تیرآهن 18 بلند ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/06
  18
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,400 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزنسایزتعداد در بستهاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4495 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد11714*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4495 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4498 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد13214*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4498 تیرآهن 14 ماهکار اشتهارد
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4501 تیرآهن 20 ماهکار اشتهارد11714*IPE12 متری
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/05 4501 تیرآهن 20 ماهکار اشتهارد
  به روز رسانی : 1398/12/05
  14
  حالت : *
  IPE
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید