لوله گالوانیزه

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
ضخامت
طول
استاندارد
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان 9.66 1 33.4 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان 13.74 11.2 48.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان 12.06 11.4 42.2 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز 51.48 3 88.9 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز 67.08 4 114.3 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز 20.28 11.2 48.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز 14.88 11.4 42.2 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز * 21.2 76 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
21.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7360 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان 9.66 1 33.4 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7360 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7363 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7363 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7345 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7345 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7366 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان 17.58 2 60.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7366 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7357 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7357 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7369 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان 13.74 11.2 48.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7369 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7354 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان 16.86 11.2 48.3 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7354 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7348 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان 12.06 11.4 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7348 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7351 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان 14.88 11.4 42.2 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7351 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7391 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7391 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7405 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل سپنتا 13.74 1.2 48.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7405 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل سپنتا
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7395 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7395 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7399 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7399 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا
به روز رسانی : 1399/01/04
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7402 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل سپنتا 58.56 4 114.3 3.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7402 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل سپنتا
به روز رسانی : 1399/01/04
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7384 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا 17.7 11.2 48.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7384 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7381 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا 14.88 11.4 42.2 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7381 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7414 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله سمنان 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7414 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7408 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان 13.74 1.2 48.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7408 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7417 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7417 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7420 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7420 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7411 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7411 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7423 لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 لوله سمنان 82.32 5 140.3 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7423 لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
5
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7426 لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 لوله سمنان 124.74 6 168.3 5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7426 لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
6
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید