شکفته مشهد

  • تاریخ تاسیس: ۱۳۳۰
  • محصول تولیدی: نبشی،ناودانی،بیلت
  • ظرفیت تولید: ۱۰۰ هزارتن در سال
  • آدرس: کیلومتر ۲۰ جاده مشهد قوچان

کارخانه فولاد شکفته مشهد در دهه ی ۱۳۳۰ تأسیس گردید و با هدف تولید انواع لوازم ریخته گری و لوازم سنجش آغاز به کار کرد این کارخانه در کیلومتر ۲۰ جاده مشهد قوچان و در شهرک صنعتی فناوری های برتر واقع شده است. محصولات تولیدی فولاد شکفته نبشی، ناودانی و بیلت می باشد.
از جمله تولیدات می توان به قطعات و ملزومات مورد نیاز در خطوط تولید نیشکر ، قطعات اتومبیل سازی و ماشین های کشاورزی ، قطعات ریلی در صنعت راه آهن و قطعات فورج اشاره کرد.
در اواخر دهه ۶۰ ، تولید انواع مقاطع فولادی و در اواسط دهه ۷۰ تولید و ساخت انواع ماشین های تهیه نورد در کشور را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۸ به عنوان یک کارخانه تولیدی در مشهد شناخته شد. میزان ظرفیت تولیدی آن ۱۰۰ هزارتن در سال می باشد.

کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
6
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
8
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/12
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزpa_angle-withطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد30*30*6 متر8
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد40*40*6 متر14
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد40*40*6 متر14.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد50*50*6 متر18.36
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد50*50*6 متر22.62
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد60*60*6 متر27.42
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد60*60*6 متر32.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد80*80*6 متر58
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*6 متر57.78
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*6 متر90
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید