فولاد دقیق کاوه

  • محصول تولیدی: لوله و تیوب بدون درز
  • ظرفیت تولید: 15 هزار تن در سال
  • تلفن: 02171736000
  • آدرس: ساوه شهرکت صنعتی کاوه
  • استاندارد: ISO 9001،

شرکت فولاد دقیق کاوه اولین تولید کننده لوله های بدون درز دقیق فولادی توسط بخش خصوصی در کشورمیباشد که بر پایه تجربیات بیست سال تولید لوله های بدون درز در شرکت لوله های دقیق کاوه و به منظور تولید سالانه 15 هزار تن تیوب بدون درز به روش کشش سرد و همچنین 75 هزار تن لوله بدون درز به روش نورد گرم (طرح توسعه ) آغاز به فعالیت نموده است.

در حال حاضر فولاد دقیق کاوه با توجه به خطوط تولیدی مدرن خود امکان تولید محصولاتی با کیفیت مطلوب و جهانی و تحویل به موقع به مصرف کنندگان داخلی و خارجی را داشته و در این خصوص همکاری های مشترک تولیدی و بازرگانی با تولید کنندگان مطرح این محصول در دنیا را دارد.

کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)طولردهوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6909 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه16 متر4015
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6909 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
1
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6894 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه1.26 متر407.5
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6894 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
1.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6912 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه26 متر4033
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6912 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6936 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه26 متر80*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6936 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6915 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه36 متر4062.5
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6915 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6939 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه36 متر80*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6939 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6906 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه3.46 متر4010
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6906 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6930 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه3.46 متر80*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6930 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6918 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه46 متر4095
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6918 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6900 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه11.26 متر4024
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6900 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6924 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه11.26 متر80*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6924 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6897 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه11.46 متر4020
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6897 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6921 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه11.46 متر80*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6921 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6903 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه21.26 متر4049
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6903 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6927 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه21.26 متر80*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6927 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6933 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه31.26 متر80*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6933 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
31.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید