آریان فولاد

  • مدیر عامل: قاسمی
  • رئیس هیئت مدیره: قاسمی
  • محصول تولیدی: تیرآهن ، میلگرد ، نبشی
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • آدرس: جاده اشتهارد بوئین زهرا- 10 کیلومتر بعد از شهرک صنعتی اشتهارد - کارخانه نورد آریان فولاد
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

آریان فولاد یکی از بزرگترین تولید کنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاور میانه می باشد. این شرکت با بیش از 1000 نفر پرسنل بصورت مستقیم یکی از بزرگترین کارآفرینان در منطقه است و از آنجایی که در منطقه محروم بوئین زهرا واقع شده است،به این مسئله افتخار میکند که حدود 80% از پرسنل این شرکت را مردم شریف بوئین زهرا و نواحی اطراف تشکیل می دهند.

کدعنوان محصولبرندسایزوزناستانداردحالتتعداد در بستهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2757 تیرآهن 14 آریان فولاد14150IPE12 متری*
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2757 تیرآهن 14 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2760 تیرآهن 16 آریان فولاد16190IPE12 متری*
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2760 تیرآهن 16 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2764 تیرآهن 18 آریان فولاد18220IPE12 متری*
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2764 تیرآهن 18 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2767 تیرآهن 20 آریان فولاد20265IPE12 متری*
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2767 تیرآهن 20 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2770 تیرآهن 22 آریان فولاد22320IPE12 متری*
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2770 تیرآهن 22 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2773 تیرآهن 24 آریان فولاد24355IPE12 متری*
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2773 تیرآهن 24 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2776 تیرآهن 27 آریان فولاد27435IPE12 متری*
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2776 تیرآهن 27 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد14شاخهA214 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد16شاخهA219 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزpa_angle-withطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد40*40*6 متر12
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد40*40*6 متر14.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد50*50*6 متر18.36
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد50*50*6 متر18.36
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد60*60*6 متر27.42
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/06 4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/06
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد60*60*6 متر32.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد80*80*6 متر115.65
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند80*80*12 متر57
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد100*100*6 متر90
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند100*100*12 متر180
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد120*120*12 متر271
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند120*120*6 متر135
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند130*130*12 متر293
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
130*130
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند140*140*12 متر369
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند150*150*12 متر423
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
150*150
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند160*160*12 متر482
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
160*160
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید