پیشنهاد ویژه
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
میلگرد ۱۰ آجدار A2 پارس آرمان 4,750 تومان
حداقل خرید: 2000 عدد حداکثرخرید: 44000 عدد
فروخته شده: 0 عدد موجودی: 44000 عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فایکو قیمت انبار :
4,960 تومان
قیمت کارخانه :
4,910 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فایکو قیمت انبار :
4,960 تومان
قیمت کارخانه :
4,910 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
میلگرد ۱۸ آجدار A3 فایکو قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,910 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
میلگرد ۲۰ آجدار A3 فایکو قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,910 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
میلگرد ۲۲ آجدار A3 فایکو قیمت انبار :
4,960 تومان
قیمت کارخانه :
4,910 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
2,100,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,850 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
3,180,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,620,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,050 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,850,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,000 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
880,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,700 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/02/31