ورق-گالوانیزه

فیلتر کردن
کارخانه ها
حالت
محصول سایز ضخامت حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 تاراز 10000.50 میلیمتررول 8 دی 1397
8,050 تومان
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 تاراز 12500.50 میلیمتررول 10 دی 1397
7,850 تومان
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 تاراز 10000.60 میلیمتررول 10 دی 1397
7,450 تومان
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 تاراز 12500.60 کیلوگرمرول 4 دی 1397
7,350 تومان
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1250 تاراز 12500.80 کیلوگرمرول 10 دی 1397
7,250 تومان
ورق گالوانیزه 1.0 رول 1250 تاراز 12501.0 کیلوگرمرول 10 دی 1397
7,150 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز 10001.5 کیلوگرمرول 8 دی 1397
7,150 تومان
ورق گالوانیزه 2.0 رول 1000 تاراز 10002.0 کیلوگرمرول 10 دی 1397
7,250 تومان