پیشنهاد ویژه
تیرآهن 18 فایکو - 12 متری 825,000 تومان
فروخته شده: 1000 عدد موجودی: 2000 عدد
زمان باقیمانده
 • 10 روز
 • 7 ساعت
 • 5 دقیفه
 • 2 ثانیه
تیرآهن 18 فایکو - 12 متری 825,000 تومان
فروخته شده: 1000 عدد موجودی: 2000 عدد
زمان باقیمانده
 • 03 روز
 • 10 ساعت
 • 20 دقیفه
 • 2 ثانیه

پرفروش ترین ها

 • قیمت کارخانه: 5,050 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 21 اسفند 1397
 • قیمت کارخانه: 4,580 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 21 اسفند 1397
 • قیمت کارخانه: 0 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 15 اسفند 1397
 • قیمت کارخانه: 4,550 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 19 اسفند 1397
 • قیمت کارخانه: 0 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 15 اسفند 1397

ورق گالوانیزه

1000|تاراز
ورق گالوانیزه
قیمت کارخانه
7,250 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 10 دی 1397
1000|تاراز
ورق گالوانیزه
قیمت کارخانه
7,150 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 08 دی 1397
1250|تاراز
ورق گالوانیزه
قیمت کارخانه
7,150 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 10 دی 1397
1250|تاراز
ورق گالوانیزه
قیمت کارخانه
7,250 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 10 دی 1397
1250|تاراز
ورق گالوانیزه
قیمت کارخانه
7,350 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 04 دی 1397
1000|تاراز
ورق گالوانیزه
قیمت کارخانه
7,450 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 10 دی 1397