پیشنهاد ویژه
تیرآهن 18 فایکو - 12 متری 825,000 تومان
فروخته شده: 1000 عدد موجودی: 2000 عدد
زمان باقیمانده
 • 10 روز
 • 7 ساعت
 • 5 دقیفه
 • 2 ثانیه
تیرآهن 18 فایکو - 12 متری 825,000 تومان
فروخته شده: 1000 عدد موجودی: 2000 عدد
زمان باقیمانده
 • 03 روز
 • 10 ساعت
 • 20 دقیفه
 • 2 ثانیه

پرفروش ترین ها

 • قیمت کارخانه: 4,950 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 02 اردیبهشت 1398
 • قیمت کارخانه: 5,180 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 21 فروردین 1398
 • قیمت کارخانه: 0 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 15 اسفند 1397
 • قیمت کارخانه: 4,550 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 19 اسفند 1397
 • قیمت کارخانه: 0 تومان
 • قیمت انبار: 0 تومان
 • آخرین بروزرسانی: 15 اسفند 1397

میلگرد آجدار

A2 8|شاهرود
میلگرد آجدار
قیمت کارخانه
4,950 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 02 اردیبهشت 1398
A3 20|کاسپین
میلگرد آجدار
قیمت کارخانه
5,180 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 21 فروردین 1398
A3 18|کاسپین
میلگرد آجدار
قیمت کارخانه
0 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 15 اسفند 1397
A3 16|کاسپین
میلگرد آجدار
قیمت کارخانه
4,550 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 19 اسفند 1397
A3 14|کاسپین
میلگرد آجدار
قیمت کارخانه
0 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 15 اسفند 1397
A2 8|راد همدان
میلگرد آجدار
قیمت کارخانه
4,855 تومان
قیمت کارخانه
0 تومان
آخرین بروزرسانی 02 اردیبهشت 1398